×

Error

Metakeywords are not configured for this article

Co, jeśli dojdzie do strajku?

Szanowni rodzice, drodzy uczniowie

Niestety w mediach nie podaje się informacji, na którą wszyscy czekamy – dojdzie do strajku, czy zostanie odwołany? W związku z brakiem ostatecznej decyzji, musimy określić się w zakresie działań jakie będą podejmowane w sytuacji, kiedy w poniedziałek 8 kwietnia nauczyciele przystąpią do akcji protestacyjnej. Dla szkoły oznacza to, że nie będzie możliwe przeprowadzenie zajęć, które wynikają z planu lekcji. W referendum strajkowym w ZSP w Kaliskach za przystąpieniem do strajku opowiedziało się ponad 90% głosujących, w związku z tym jeżeli w praktyce potwierdzą swoją deklarację w szkole nie będzie realne prowadzenie zajęć dydaktycznych. Nie oznacza to, że szkoła będzie całkowicie nieczynna. Dla rodziców, którzy nie mogą zapewnić dziecku opieki we własnym zakresie zorganizowane zostaną zajęcia o charakterze opiekuńczo-wychowawczym. Będą to zajęcia świetlicowe, z których można skorzystać od godz. 7:00 – 15:00.

Dla dzieci, których rodzice nie maja możliwości zapewnienia opieki, analogicznie, w tym awaryjnym czasie zorganizowana zostanie opieka w obu placówkach przedszkolnych, tj w przedszkolu w Kaliskach oraz w Piecach.

Zwracam się z prośbą o śledzenie informacji na stronie internetowej oraz w dzienniku elektronicznym Librus, W przypadku nowych ustaleń, będę na bieżąco aktualizował informacje. 

                                                                                                                                 Dyrektor ZSP Kaliska Adam Lewandowski

Related Articles/Posts

Jesteśmy na Facebooku!

Facebook Image