×

Error

Metakeywords are not configured for this article

Program edukacji profilaktyki antynikotynowej.

Program edukacji profilaktyki antynikotynowej

Nie pal przy mnie, proszę!”W ostatnich dniach uczniowie klasy II i III uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych programu pt. „Nie pal przy mnie, proszę”. Podczas zajęć uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat zdrowia. Celem programu było m.in. kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie, uświadomienie dzieciom, ze palenie jest szkodliwe dla zdrowia, uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem, a także wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

 

Related Articles/Posts

Jesteśmy na Facebooku!

Facebook Image