×

Error

Metakeywords are not configured for this article

Konkurs plastyczny dla dzieci i rodziców

 

 

 

 

 

 

KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I ICH RODZICÓW

 

KOT CZY PIES?”

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI Z NASZEGO PRZEDSZKOLA, ODDZIAŁU ZEROWEGO, KLASY I WRAZ Z RODZICAMI DO

WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM PT. „KOT CZY PIES?”

1.Cele konkursu:

- rozwijanie zdolności manualnych i wyobraźni twórczej,

- kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt,

- rozwijanie więzi w relacjach Dziecko – Rodzice,

- współpraca przedszkola z biblioteką i wychowawcami w ramach Święta

Pluszowego Misia.

2.Technika pracy: dowolna (płaska lub przestrzenna) z użyciem różnych materiałów.

3.Format pracy: dowolny.

4.Praca plastyczna może być wspólnym dziełem dziecka i rodzica.

5.Termin składania prac do 20.11.2015r.

6.Miejsce składania prac – u wychowawcy przedszkola.

7.Do pracy należy dołączyć karteczkę zawierającą imię, nazwisko autora pracy.

8.Najciekawsze prace będą zaprezentowane na pokonkursowej wystawie.

9.Komisja konkursowa będzie oceniała prace zgodnie z kryteriami: pomysłowość, ciekawa technika plastyczna, estetyka wykonania.

10.Dla zwycięzców są przewidziane nagrody!

11.Rozdanie nagród nastąpi pod koniec listopada.

 

 

 

BY CZYTAĆ SIĘ CHCIAŁO-

ZAKŁADKĘ ZRÓB WSPANIAŁĄ!

 

Regulamin konkursu plastycznego na zakładkę do książki

 

1.Konkurs skierowany jest do uczniów klas II - VI szkoły podstawowej.

Kategoria I klasy II-III

Kategoria II klasy IV-VI

2.Cele konkursu:

- promocja książki, jej ważność w procesie edukacji,

- pobudzenie wrażliwości plastycznej i aktywności twórczej dzieci i młodzieży,

- kształtowanie poczucia estetyki,

- doskonalenie sprawności manualnych,

- współpraca biblioteki z wychowawcami klas,

- rozbudzenie świadomości poszanowania książek.

3.Technika dowolna (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, techniki mieszane, itp.). Mogą być użyte dowolne płaskie materiały nie brudzące i nie niszczące książki. Kształt zakładki dowolny.

4.Tematyka -mile widziana tematyka związana z bohaterami książek dla dzieci.

5.Termin składania prac do 20.11.2015r.

6.Miejsce składania prac – u wychowawcy.

7.Do zakładki powinna być dołączona karteczka zawierająca imię, nazwisko autora pracy i klasę.

8.Najciekawsze prace będą zaprezentowane na pokonkursowej wystawie.

9.Komisja konkursowa będzie oceniała prace zgodnie z kryteriami: pomysłowość, ciekawa technika plastyczna, estetyka wykonania.

10.Dla zwycięzców są przewidziane nagrody!

11.Rozdanie nagród nastąpi pod koniec listopada.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w konkursie!

Organizator: biblioteka szkolna

 

 

Related Articles/Posts

Jesteśmy na Facebooku!

Facebook Image