×

Error

Metakeywords are not configured for this article

Projekt powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" zakończony.

Urząd Gminy w Kaliskach przy współpracy naszej szkoły oraz szkoły w Kaliskach, przystąpił po raz kolejny do projektu Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. "Umiem pływać". Projekt ten byłt przeznaczony dla uczniów klas III szkoły podstawowej i był całkowicie bezpłatny.

10 grudnia miało miejsce podsumowanie tego projektu, który w naszej szkole był realizowany po raz drugi. Projektem zostały objęte dzieci klas III. Jego głównym celem było upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, nabycie przez niech podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy oraz edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych. Projekt zakładał 10 wyjazdów na basen do AQUA- centrum w Kościerzynie. Zajęcia na basenie prowadzone były przez wykwalifikowane instruktorki. Na pierwszych zajęciach, dzieci zostały podzielone na dwie grupy w zależności od umiejętności poruszania się w wodzie. Obie grupy naukę zaczęły na małym basenie, lecz w miarę rozwijania umiejętności pływackich, ćwiczyły również na dużym. W trakcie zajęć przeprowadzane były testy kontrolne sprawdzające poziom umiejętności pływania dzieci. Na ostatnich zajęciach swą obecnością zaszczycił nas Dyrektor naszej szkoły, Pan Wojciech Wałaszewski, który wręczył uczestnikom dyplomy.

galeria zdjęć

Related Articles/Posts

Jesteśmy na Facebooku!

Facebook Image