×

Error

Metakeywords are not configured for this article

Zawieszenie zajęć w szkole - nauczanie zdalne

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od 25 marca do 10 kwietnia 2020 funkcjonowanie szkoły zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie w szkole nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze ani opiekuńcze.

Przerwa w funkcjonowaniu pracy szkoły nie oznacza dni wolnych od nauki. Nauczyciele zgodnie z planem lekcji organizują zajęcia w sposób zdalny. Rodziców i uczniów proszę, by na bieżąco śledzili komunikaty oraz zadania w dzienniku Librus-Synergia.

                                                                                                                                  Dyrektor ZSP Kaliska Adam Lewandowski

Related Articles/Posts

Jesteśmy na Facebooku!

Facebook Image