Wykaz nauczycieli w Publicznej Szkole Podstawowej w Kaliskach -

Szkole Filialnej w Piecach im. Św. Jana Pawła II w roku szkolnym 2019/2020

 

Lp.

Imię i nazwisko

Specjalność

Wychowawstwo

 1.

 Adam Lewandowski

 Dyrektor

 

 2.

 Katarzyna Pettka

 Wicedyrektor

 

 3.

 Marta Słomińska - Gliniecka

 Pedagog szkolny

 

 4.

 Izabela Wegner

 Edukacja wczesnoszkolna   Kl. I
 
 5.

 Monika Jankowska

 Edukacja wczesnoszkolna  Kl. II
 Wychowawca świetlicy  
 6.

 Ewa Węsierska

 Edukacja wczesnoszkolna Kl. III
 Wychowawca świetlicy  

 7.

 Małgorzata Stypa-Zygmunt

 J. angielski

 

 8.

 Wioleta Jabłońska  Logopedia  
 9.

 Adrian Prabucki

 Gimnastyka korekcyjna  

 10.

 Ks. Bogdan Kozłowski  Religia  

 11.

 Wiesława Dolna  Biblioteka