Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

Przewodnicząca- Danuta Zakrzewska

Sekretarz- Sylwia Domagalska

Skarbnik- Malwina Daniluk

 Składka na Radę Rodziców  w roku szkolnym 2017/2018

 wynosi 35 złotych na 1 dziecko, na drugie i następne 25 złotych.