×

Error

Metakeywords are not configured for this article

Warsztaty profilaktyczne

17 maja w naszych placówkach odbyły się  spotkania warsztatowe dla uczniów klas I-III szkoły filialnej w Piecach, uczniów klas VII Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaliskach oraz rodziców, poprowadzone przez specjalistę z Polskiego Centrum Profilaktyki z Krakowa. 

W czasie zajęć poruszane zostały kwestie szeroko pojmowanej profilaktyki uzależnień, asertywności oraz bezpiecznego i zdrowego stylu życia. Dzieci klas młodszych podczas dwugodzinnych warsztatów pt. „Uczeń bezpieczny w sieci. Cyberprzemoc, stalking i media społecznościowe” dowiedziały się jakie zagrożenia niesie za sobą Internet, natomiast starsi uczniowie uzyskali informacje na temat uzależnień od substancji psychoaktywnych (alkohol, papierosy, narkotyki, dopalacze). Część zajęć przeznaczona była na ćwiczenia z zakresu asertywności. Uczniowie odgrywali scenki, które miały uświadomić im w jaki sposób powinni się zachować, gdy ktoś namawia ich do eksperymentowania z substancjami psychoaktywnymi. Dzień zakończył się prelekcją dla rodziców pt. „Profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych wśród młodzieży”. W czasie rozmowy prowadząca podkreśliła, jak ważną rolę w zapobieganiu uzależnieniom spełnia rodzic jako najbliższa dziecku osoba. Zwrócono uwagę na to, że sprawą priorytetową jest budowanie odpowiedniej relacji pomiędzy dziećmi a dorosłymi, opartej na obustronnym zaufaniu.

Serdecznie dziękujemy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowy za wsparcie finansowe, które umożliwiło przeprowadzenie warsztatów.

                                                                                                                                                         Pedagog szkolny

Related Articles/Posts

Jesteśmy na Facebooku!

Facebook Image