×

Error

Metakeywords are not configured for this article

Zbliżające się dni wolne

Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603) dyrektor szkoły podstawowej na dany rok szkolny ustala do 8 dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W bieżącym roku szkolnym zostały określone następujące terminy: 15.10.2018, 2.11.2018, 10-12.04.2019 oraz 29-30.04.2019, 02.05.2019, w związku z tym najbliższy tydzień tj. od 29 IV do 05 V to okres wolny od zajęć dydaktycznych dla całej szkoły:

29 - 30 IV - dni wolne od zajęć dydaktycznych

01 V - Święto Pracy

02 V Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej  - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

03 V Święto Konstytucji 3 Maja

Na zajęcia wracamy 6 maja 2019 (poniedziałek).

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w dniach 29-30 IV, oraz 2 V odbywały się będą w godzinach 7:00 - 15:00.

Related Articles/Posts

Jesteśmy na Facebooku!

Facebook Image