×

Error

Metakeywords are not configured for this article

Zbliżające się dni wolne

 Informujemy, że termin 10  - 23 IV 2019 r. jest okresem wolnym od zajęć dydaktycznych dla wszystkich uczniów PSP w Kaliskach:

10 - 12 IV 2019 - egzamin kl. III gimnazjum

15 - 17 IV 2019 - egzamin ósmoklasisty

15 - 17 IV 2019 - rekolekcje wielkopostne

18 - 23 IV 2019 - wiosenna przerwa świąteczna

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w te dni będą się odbywały w świetlicy szkolnej w godz. 7:00 - 15:00. Deklaracje udziału w zajęciach należy złożyć w sekretariacie szkoły lub przekazać wychowawcy klasy do dnia 09 IV 2019.

 

                                                        

Related Articles/Posts

Jesteśmy na Facebooku!

Facebook Image