×

Error

Metakeywords are not configured for this article

Ogólnopolski protest nauczycieli

                                                                Szanowni rodzice

W wyniku wszczęcia procedury sporu zbiorowego przez Międzyzakładową Organizację Związkową NSZZ Solidarność oraz z uwagi na deklarację przystąpienia większości nauczycieli ZSP Kaliska do ogólnopolskiego strajku nauczycieli, informujemy, że w dniach 8 – 9 kwietnia 2019 zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prawdopodobnie nie zostaną przeprowadzone zgodnie z planem lekcji. Mając na uwadze troskę o bezpieczeństwo uczniów zwracam się z prośbą o rozważenie opcji zorganizowania dzieciom opieki na czas tych dni.

Jeżeli zapowiadany strajk nie zostanie odwołany, 8 kwietnia rano otrzymam informację o rozmiarze protestu w naszej szkole. W przypadku 100% przystąpienia kadry pedagogicznej do akcji strajkowej zajęcia mogą zostać odwołane, natomiast w przypadku częściowego przystąpienia nauczycieli do strajku, w szkole zostaną zorganizowane zajęcia zastępcze, prawdopodobnie o charakterze opiekuńczo-wychowawczym. W sytuacji awaryjnej, gdy rodzic nie będzie miał możliwości zapewnienia opieki dziecku w tym kryzysowym czasie, w godz. 7:30 - 15:00 w ramach zajęć opiekuńczych, w tych dniach funkcjonowała będzie szkolna świetlica.

Drodzy Rodzice sytuacja jest na chwilę obecną rozwojowa i trudno przewidzieć ostateczne decyzje. Będę na bieżąco, w miarę posiadanych wiadomości, informował Państwa o przewidywanych zmianach i podejmowanych ustaleniach.

W czasie strajku pracowników oświaty proszę o to, byśmy wszyscy wykazali się wzajemnym zrozumieniem. Mam nadzieję, że protest nauczycieli nie spowoduje dla Państwa znaczących utrudnień.

Warto w tej sytuacji przypomnieć również prawo do usprawiedliwionej nieobecności w pracy i zasiłku opiekuńczego. Zasiłek opiekuńczy przysługuje maksymalnie przez 60 dni w roku. Przepis dotyczy sytuacji nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola lub szkoły w przypadku dzieci do ośmiu lat.

Z poważaniem

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach

Adam Lewandowski

Related Articles/Posts

Jesteśmy na Facebooku!

Facebook Image