×

Error

Metakeywords are not configured for this article

Obchody Święta Niepodległości

W poniedziałek 14 listopada zuchy z 5 Gromady Zuchowej „Czarne Jagódki” oraz harcerze z zastępu „Wilcze Jagody” wprowadzili nas w atmosferę walk o niepodległą Polskę, przedstawiając całej społeczności szkolnej montaż słowno - muzyczny ukazujący ważne dla nas Polaków wydarzenia historyczne. Tematem przewodnim całego występu była NIEPODLEGŁOŚĆ.  Wykonawcy swoją postawą i zaangażowaniem w zaprezentowanie wszystkim zebranym niezwykłej lekcji historii udowodnili, że wartości patriotyczne wśród zuchów i harcerzy zajmują bardzo ważne miejsce w podejmowanych działaniach. Występ uświetniły popisy wokalne solistek: Pauliny Byzon oraz Amelii i Aleksandry Węsierskich. 

Na prośbę rodziców zuchów i harcerzy występ został powtórzony podczas spotkania rodziców przed wywiadówkami śródokresowymi.  Dziękujemy tym wszystkim przybyłym, którzy poprzez uczestnictwo w spotkaniu docenili pracę i zaangażowanie występujących małych adeptów szkolnej sceny.

                                                                                                Galeria zdjęć                                   Ewa Węsierska

Related Articles/Posts

Jesteśmy na Facebooku!

Facebook Image