×

Error

Metakeywords are not configured for this article

Ślubowanie klasy I

W czwartek 13 października 2016r. uczniowie klasy pierwszej przystąpili do uroczystego ślubowania, po złożeniu którego zostali prawowitymi uczniami naszej szkoły. Zgodnie z obrzędowością edukacji wczesnoszkolnej funkcjonującą w naszej placówce podczas ślubowania pierwszoklasiści zdobywają  miano, które sobie wybierają podczas zajęć w początkowym okresie nauki. Obecna klasa pierwsza zdobyła miano RUDYCH WIEWIÓRECZEK, które zobowiązały się dbać o otaczającą nas przyrodę oraz chronić ją przed zniszczeniem. Przed złożeniem ślubowania pierwszoklasiści musieli zdać trudny egzamin, którego pozytywny wynik uprawniał do nabycia praw uczniowskich. Po szczęśliwie zdanym egzaminie dyrektor szkoły pan Wojciech Wałaszewski pasował wszystkich na uczniów.

Miłym akcentem ślubowania była uroczyście złożona przez rodziców deklaracja, podczas której zobowiązali się, że są i nadal będą „rodzicami na medal”.

Razem z pierwszakami świętowali zaproszeni goście: Sekretarz Gminy Kaliska pani Bożena Jeleniewska, Przewodnicząca Komisji Edukacji pani Zofia Czarnowska oraz  Proboszcz Parafii Piece ksiądz Witold Szumiato.  

                                                                          Galeria zdjęć                                                    Ewa Węsierska    

Related Articles/Posts

Jesteśmy na Facebooku!

Facebook Image