×

Error

Metakeywords are not configured for this article

Projekt Innowacyjna Edukacja

Informujemy, że dobiegają końca działania na rzecz organizacji projektu w ramach Działania 03.02. Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Innowacyjna edukacja - wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Kaliska. Spodziewany termin rozpoczęcia zajęć 24. 10 – 02. 11. 2016r. Poniżej przedstawiamy skrótowy opis głównych założeń i działań projektu.

Cele szczegółowe przedsięwzięcia

Rozwijanie wiadomości i umiejętności z matematyki  

Wyrównanie dysproporcji edukacyjnych z matematyki

Doskonalenie kompetencji dydaktycznych rady pedagogicznej

Zwiększenie efektywności terapii i integracji osób posiadających orzeczenie z PPP

Rozszerzenie oferty edukacyjnej o zajęcia rozwijające kreatywność, innowacyjność oraz umiejętność pracy w zespole.

Działania i efekty

Diagnoza uczestników projektu

Rekrutacja grupy docelowej do uczestnictwa w zajęciach

Zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK

Doposażona baza szkoły umożliwi podniesienie jakości zajęć, co przyczyni się do zwiększenia efektów nauczania oraz wzmocni motywację do nauki.

Bardzo istotnym efektem będzie również wyposażenie uczestników w umiejętności z zakresu kompetencji kluczowych – trwała działalność szkoły.

Matematyka w Szkole Podstawowej

Zajęcia prowadzone metodą warsztatową, m. in. korzystanie z zestawów manipulacyjnych do budowy modeli czy przeprowadzania badań pomiarowych. Uczniowie pracować będą również na indywidualnych laptopach, korzystając z profesjonalnych programów do nauki matematyki oraz uczestniczyć w wycieczce edukacyjnej.

Warsztaty wzmacniające motywację

Projekt zakłada także wsparcie ucznia młodszego; statystyka diagnozy wykazuje, że największe trudności adaptacyjne (największa ilość uczniów bez promocji do klasy programowo wyższej) mają uczniowie wchodzący w nowy etap edukacyjny, dlatego też projekt skierowany jest również do uczniów kl. IV i V SP. Planowane są warsztaty wzmacniające motywację, wskazujące na techniki i sposoby uczenia się; pomysły na realizację zainteresowań.

Wycieczki

Interaktywne Centrum Naukowe Edu-Fun

To tutaj uczniowie po raz pierwszy będą mieli szanse spotkać się z profesjonalnym laboratorium chemicznym. Każdy uczeń będzie przeprowadzał własne doświadczenia. Ubrany w prawdziwy strój laboranta na własne oczy ujrzy, że to co napisane jest rzeczywiste.

We współczesnych czasach zastosowanie ICT i robotyki jest wszechobecne. Na zajęciach uczniowie poznają najnowsze trendy ICT oraz współczesnej robotyki. Każdy dostanie problem do rozwiązania. Z pomocą opiekuna uczestnicy będą mieli do zbudowania i zaprogramowania robota, który będzie miał za zadanie wykonanie konkretnego programu.

                                                                                     Regulamin projektu

Related Articles/Posts

Jesteśmy na Facebooku!

Facebook Image