×

Error

Metakeywords are not configured for this article

Edukacja zdrowotna - podsumowanie projektu

Podsumowanie projektu

      Edukacja Zdrowotna w szkole jest podstawowym prawem każdego dziecka. Dbałość o zdrowie uczniów to jedno z zasadniczych zadań szkoły, dążącej do pełnego i wszechstronnego rozwoju swoich wychowanków. Przekazując dzieciom wiedzę o zdrowiu, możemy ułatwić im zdrowy styl życia i pracy, a tym samym poprawić zdrowie społeczeństwa. Ukierunkowanie prozdrowotnych działań edukacyjnych w stronę rozwoju aktywności uczniów jest najlepszą inwestycją w jego dorosłe życie. Mając na uwadze wszystkie te założenia w miesiącu kwietniu oraz maju w naszej szkole przy współudziale Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach realizowany był projekt dotyczący zdrowia.
    W ramach niniejszego przedsięwzięcia odbył się cykl zajęć tanecznych typu ZUMBA oraz warsztaty owocowe podsumowujące założenia programu. Podczas spotkań uczniowie nie tylko pozyskali nowe informacje na temat zdrowego odżywiania ale również aktywnie w nich uczestniczyli. Projekt został zakończony Szkolnym Dniem Zdrowia, który odbył się 19 maja 2016r.

 

Related Articles/Posts

Jesteśmy na Facebooku!

Facebook Image