×

Error

Metakeywords are not configured for this article

Nasze przedszkole bierze udział w programie "Dzieciństwo bez próchnicy"

Nasze przedszkole bierze udział w programie

DZIECIŃSTWO BEZ PRÓCHNICY”

Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców”Projekt jest inicjatywą współfinansowaną w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu, w ramach współpracy Szwajcarii z nowymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz ze środków Ministerstwa Zdrowia.

Celem programu jest zmniejszenie nasilenia występowania choroby próchnicowej zębów oraz poprawa stanu jamy ustnej i ogólnego stanu zdrowia populacji dzieci w wieku 0-5 lat poprzez kampanię edukacyjną skierowaną zarówno do samych dzieci, jak i osób, które sprawują nad nimi opiekę – rodziców, nauczycieli i wychowawców w przedszkolu.Cel ten zostanie osiągnięty między innymi poprzez:

nauczanie zasad prawidłowego szczotkowania zębów wraz z instruktażem u dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat),

edukację prozdrowotną i promocję zdrowia jamy ustnej skierowaną zarówno do dzieci w wieku przedszkolnym, jak i do ich rodziców/opiekunów i nauczycieli przedszkolnych.

Projekt skierowany jest do następujących grup uczestników:

przedszkoli, które prowadzą edukację przedszkolną dzieci w wieku 3-5 lat zlokalizowanych na terenie całego kraju wraz z nauczycielami i wychowawcami,

dzieci w wieku 3-5 lat objętych edukacją przedszkolną zamieszkałych na terenie całego kraju i ich rodziców/opiekunów prawnych.Program promuje zachowania prozdrowotne oraz profilaktykę chorób jamy ustnej u dzieci.

 

Related Articles/Posts

Jesteśmy na Facebooku!

Facebook Image