×

Error

Metakeywords are not configured for this article

XVI Kaliski Uliczny Bieg Trzeźwościowy

XVI Kaliski Uliczny Bieg Trzeźwościowy o Puchar Wójta Gminy

1 MAJA 2015 GODZ. 11.00

 

do wygrania liczne nagrody rzeczowe

 

Kategorie biegów:

 

Bieg na 600 m – chłopcy i dziewczęta z kl. I-III (oddzielnie oceniani)

Bieg na 1200 m – chłopcy i dziewczęta kl. IV- VI, dziewczęta gimnazjum (oddzielnie oceniani)

Bieg na 2400 m- chłopcy gimnazjum

Bieg „open” - panie 1200 m

Bieg „open”- panowie2400 m

 

 

    • Dla zwycięzców biegów w każdej kategorii wiekowej, oddzielnie dla dziewcząt i chłopców medale i dyplomy

 

    • Uczestnicy wszystkich biegów wezmą dodatkowo udział w losowaniu nagród rzeczowych

 

    • Dla wszystkich uczestników biegów słodki poczęstunek.

 

 

START PRZED GMINNYM OŚRODKIEM KULTURY W KALISKACH

 

ZGŁOSZENIA OSOBIŚCIE W GOK LUB TELEFONICZNIE

(058 56 09 245) do 30 kwietnia 2015

 

Organizatorzy:

XVI Kaliski Uliczny Bieg Trzeźwościowy o Puchar Wójta Gminy
1 MAJA 2015 GODZ. 11.00

do wygrania liczne nagrody rzeczowe

Kategorie biegów:

Bieg na 600 m – chłopcy i dziewczęta z kl. I-III (oddzielnie oceniani)
Bieg na 1200 m – chłopcy i dziewczęta kl. IV- VI, dziewczęta gimnazjum (oddzielnie oceniani)
Bieg na 2400 m- chłopcy gimnazjum
Bieg „open” - panie 1200 m
Bieg „open”- panowie2400 m


Dla zwycięzców biegów w każdej kategorii wiekowej, oddzielnie dla dziewcząt i chłopców medale i dyplomy

Uczestnicy wszystkich biegów wezmą dodatkowo udział w losowaniu nagród rzeczowych

Dla wszystkich uczestników biegów słodki poczęstunek.

START PRZED GMINNYM OŚRODKIEM KULTURY W KALISKACH

ZGŁOSZENIA OSOBIŚCIE W GOK LUB TELEFONICZNIE
(058 56 09 245) do 30 kwietnia 2015

Organizatorzy: GKRPA, GOK, Świetlica Terapeutyczna, Policja, wolontariusze

GKRPA, GOK, Świetlica Terapeutyczna, Policja, wolontariusze

 

REGULAMIN

XVI Kaliskiego Ulicznego Biegu Trzeźwościowego o Puchar Wójta Gminy

dn. 1 maja 2015 r.

I. CEL IMPREZY

1) Popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy aktywności ruchowej.

2) Promocja stylu życia wolnego od nałogów.

3) Promocja gminy Kaliska.

II. ORGANIZATORZY

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W KALISKACH, GMINNY OŚRODEK KULTURY, POLICJA, WOLONTARIUSZE

III. TERMIN i MIEJSCE IMPREZY, BIEGI ICH DYSTANSE

Bieg odbędzie się dnia 1 maja b.r. o godz. 11.00 przed Gminnym Ośrodkiem Kultury

W ramach imprezy odbędą się następujące Biegi:

1) I Bieg – kl. I-III Szkoły Podstawowej (oceniani oddzielnie)- 600 m

2) II Bieg – kl. IV-VI Szkoły Podstawowej (oceniani oddzielnie)- 1200 m oraz dziewczęta Gimnazjum

3) III Bieg- Szkoły gimnazjalne chłopcy- 1200 m

4) IV Bieg „open” panie 1200 m i panowie 2400 m

IV. ZAPISY

Zapisy do Biegu i odbywać się będą do dnia 30 kwietnia 2015 r. w GOK Kaliska osobiście lub pod nr telefonu 058 56 09 245 – dopuszcza się możliwość zapisu w dniu zawodów.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

W Biegu mogą brać udział wszyscy chętni nie mający przeciwwskazań lekarskich do udziału w dyscyplinach sportowych typu wytrzymałościowego, którzy zgłosili swój udział i zostali wpisani na listę startową.

VI. ZASADY KWALIFIKACJI

1.Warunkiem sklasyfikowania w poszczególnych kategoriach biegowych jest ukończenie biegu.

2.Klasyfikacja odbędzie się na zasadzie kolejności ukończenia biegu w danej kategorii.

VII. NAGRODY

1.Dla zwycięzców biegów w każdej kategorii wiekowej oddzielnie dla dziewcząt i chłopców przewidujemy medale, dyplomy i nagrody rzeczowe.

2.Zwycięzcy biegu open otrzymują Puchar Wójta Gminy Kaliska

2.Wszyscy uczestnicy Biegu wezmą dodatkowo udział w losowaniu tzw. głównej nagrody rzeczowej w grupach:

kl. I-III Szkoły Podstawowej

- kl. IV-VI Szkoły Podstawowej

- uczniowie Gimnazjum oraz dorośli

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Po zakończeniu biegu wszyscy uczestnicy otrzymają napoje.

2.Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy.

3.Informacje o wynikach i przebiegu imprezy ukażą się na stronie www.kaliska.pl

4.Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 506821168.

 

Related Articles/Posts

Jesteśmy na Facebooku!

Facebook Image