×

Error

Metakeywords are not configured for this article

Puchar Wójta Gminy

 

 

karnawal 

XV Kaliski Uliczny Bieg Trzeźwościowy o Puchar Wójta Gminy

 

 

1 MAJA 2014                                            GODZ. 11.00     

 

do wygrania liczne nagrody rzeczowe 

 

Kategorie biegów:

 

Bieg na 600 m – chłopcy i dziewczęta z kl. I-III (oddzielnie)

Bieg na 1200 m – chłopcy i  dziewczęta kl. IV- VI,   dziewczęta gimnazjum (oddzielnie)

Bieg na 2400 m- chłopcy gimnazjum

Bieg „open” - panie 1200 m

Bieg „open”-  panowie2400 m                              

 

 

Ø Dla zwycięzców biegów w każdej kategorii wiekowej, oddzielnie dla dziewcząt i chłopców medale i dyplomy

 

Ø Uczestnicy wszystkich biegów wezmą dodatkowo udział w losowaniu nagród rzeczowych

 

Ø Dla wszystkich uczestników biegów upominek i słodki poczęstunek.

          

 

START  PRZED  GMINNYM  OŚRODKIEM  KULTURY W KALISKACH

 

ZGŁOSZENIA  OSOBIŚCIE  W GOK  LUB  TELEFONICZNIE 

(058 56 09 245)  do 30 kwietnia 2014

 

Organizatorzy: GKRPA, GOK, Świetlica Terapeutyczna, Policja,

Młodzieżowa Rada Gminy, wolontariusze

 

REGULAMIN

XV Kaliskiego Ulicznego Biegu Trzeźwościowego o Puchar Wójta Gminy

dn. 1 maja 2014 r.

I. CEL IMPREZY

1) Popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy aktywności ruchowej.

2) Promocja stylu życia wolnego od nałogów.

3) Promocja gminy Kaliska.

II. ORGANIZATORZY

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W KALISKACH, GMINNY OŚRODEK KULTURY, POLICJA, MŁODZIEŻOWA RADA GMINY, WOLONTARIUSZE

III. TERMIN i MIEJSCE IMPREZY, BIEGI  ICH DYSTANSE

Bieg odbędzie się dnia 1 maja b.r. o godz. 11.00 przed Gminnym Ośrodkiem Kultury

W ramach imprezy odbędą się następujące Biegi:

1) I Bieg – kl. I-III Szkoły Podstawowej (oceniani oddzielnie)- 600 m

2) II Bieg – kl. IV-VI Szkoły Podstawowej (oceniani oddzielnie)- 1200 m oraz dziewczęta Gimnazjum

3) III Bieg- Szkoły gimnazjalne chłopcy- 1200 m

4) IV Bieg „open” panie 1200 m i panowie 2400 m

IV. ZAPISY

Zapisy do Biegu i odbywać się będą do dnia 30 kwietnia 2014 r. w GOK Kaliska osobiście lub pod nr telefonu 058 56 09 245 – dopuszcza się możliwość zapisu w dniu zawodów.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

W Biegu mogą brać udział wszyscy chętni nie mający przeciwwskazań lekarskich do udziału w dyscyplinach sportowych typu wytrzymałościowego, którzy zgłosili swój udział i zostali wpisani na listę startową.

VI. ZASADY KWALIFIKACJI

1.Warunkiem sklasyfikowania w poszczególnych kategoriach biegowych jest ukończenie biegu.

2.Klasyfikacja odbędzie się na zasadzie kolejności ukończenia biegu w danej kategorii.

VII. NAGRODY

1.Dla zwycięzców biegów w każdej kategorii wiekowej oddzielnie dla dziewcząt i chłopców przewidujemy medale, dyplomy i nagrody rzeczowe.

2.Zwycięzcy biegu open otrzymują Puchar Wójta Gminy Kaliska

2.Wszyscy uczestnicy Biegu wezmą dodatkowo udział w losowaniu tzw. głównej nagrody rzeczowej w grupach:

– kl. I-III Szkoły Podstawowej

- kl. IV-VI Szkoły Podstawowej

- uczniowie Gimnazjum oraz dorośli

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Po zakończeniu biegu wszyscy uczestnicy otrzymają napoje .

2.Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy.

3.Informacje o wynikach i przebiegu imprezy ukażą się na stronie www.kaliska.pl

 

 

 

   

Related Articles/Posts

Jesteśmy na Facebooku!

Facebook Image