×

Error

Metakeywords are not configured for this article

ROK SZKOŁY W RUCHU

 

 

karnawal

ROK SZKOŁY W RUCHU

"ĆWICZYĆ KAŻDY MOŻE"

 
Minister Edukacji Narodowej ogłosiła rok szkolny 2013/2014 Rokiem Szkoły w Ruchu.

List intencyjny


Jednym z priorytetowych zadań Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów stał się rozwój i upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Aktywność fizyczna w połączeniu ze zdrowym odżywianiem jest warunkiem zachowania i wzmacniania zdrowia we wszystkich okresach życia człowieka, korzystnie wpływa na samopoczucie oraz na proces uczenia się, sprzyja lepszej koncentracji. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie, w tym aktywność fizyczną uczniów jest obowiązkiem szkoły przez cały czas jej działalności, bardzo ważne przy tym jest wsparcie udzielane szkołom przez organy służby publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe. W celu wsparcia przedsięwziętej inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej pod nazwą Roku Szkoły w Ruchu zawiązuje się Koalicję na rzecz rozwoju i upowszechniania aktywności fizycznej wśród uczniów.
    
Zespół Oświatowo-Wychowawczy zgłosił swój udział w ogólnopolskiej akcji ogłoszonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji: „Ćwiczyć każdy może”.


Działania, które wybraliśmy do realizacji obejmują następujące obszary:

Ruch w szkole
Obszar nr 1: Wychowanie fizyczne - zajęcia edukacyjne.
Obszar nr 2: Wychowanie fizyczne - alternatywne formy zajęć.
Obszar nr 4: Kwalifikacje i doskonalenie nauczycieli.


                      OBSZAR NR 1 Wychowanie fizyczne - zajęcia edukacyjne

 
 

Scenariusz zajęć z wychowania fizycznego – budowanie piramid od dwójkowych do wieloosobowych

 

Zadanie główne: Doskonalenie budowania piramid wieloosobowych              

Zadania dodatkowe w zakresie:                                                         

-         umiejętności: Uczeń potrafi wykonać proste piramidy wieloosobowe. 

-         spr. motoryczna:  Uczeń doskonali  zwinność oraz  orientację przestrzenną.

-         wiadomości: Uczeń wie jak ćwiczenia zespołowe wpływają na utrzymanie prawidłowej sylwetki.                       

-         usamodzielniania ucznia: Uczeń bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo współćwiczących.

klasa: V

liczba uczniów:   11 osób

miejsce:   sala gimnastyczna

czas:  45’

przybory i przyrządy:   materace

 

Części wstępna:

- przygotowanie do wysiłku: rozgrzewka

- ćwiczenia przygotowujące do wysiłku:

·        zabawa „Fala”- uczniowie siedzący w kręgu twarzami do siebie wykonując „falę” , przechodząc do leżenia tyłem i wracając do pozycji wyjściowej.

·        ćwiczenie „wstawanie” – uczniowie wstają z siadu skrzyżnego bez użycia rąk.

 

 

Część główna:

Budowanie piramid dwójkowych, trójkowych, wieloosobowych:

·        uczniowie dobierają się w zespoły osobowe zależne od wielkości piramidy,

·        pokaz piramid na początku odbywa się na wybranym jednym zespole przy pomocy nauczyciela (do pokazu piramid można użyć zdjęć bądź rysunków z piramidami do wykonania)

 

Część końcowa:

Uczniowie, krótko dyskutują na temat znaczenia ćwiczeń fizycznych w utrzymaniu prawidłowej postawy oraz wyszukują zalety pracy w zespołach.

Podsumowanie zajęć.

 

pir1.jpg
pir2.jpg
pir3.jpg
pir4.jpg
pir5.jpg
pir6.jpg
pir7.jpg
pir8.jpg
pir9.jpg
 
 

Scenariusz zajęć wychowania fizycznego – wykorzystanie siatki do siatkówki w różnych grach zespołowych.

 

Zadanie główne:  Poznanie nowych gier zespołowych.                   

Zadania dodatkowe w zakresie:                                                         

-         umiejętności: Uczeń potrafi wykonać chwyty, podania i odbicia różnymi piłkami.

-         spr. motoryczna:  Uczeń doskonali szybkość, zwinność, orientację przestrzenną.

-         wiadomości: Uczeń zna podstawowe przepisy nowo poznanych gier.

klasa: VI

liczba uczniów:   14 osób

miejsce:   sala gimnastyczna

czas:  45’

przybory i przyrządy:  siatka do siatkówki, 4 piłki ręczne, 2 piłki do siatkówki, 1 piłka do skakania

 

Części wstępna:

- przygotowanie do wysiłku: berek „kibelek”

- ćwiczenia przygotowujące do wysiłku:  sumo w parach

 

Część główna:

1.   Gra w „rzucankę” przez siatkę (2piłki do siatkówki):

·        uczniowie podzieleni na dwa zespoły,

·        pole do gry w piłkę siatkową,

·        grę rozpoczyna dwóch uczniów z linii końcowej rzucając dwiema piłkami do siatkówki,

·        piłkę można chwytać i rzucać,

·        piłki nie można kopać,

·        można, ale nie trzeba wykonać dwa podania piłki w zespole, po czym należy przerzucić piłki na pole przeciwnika,

·        punkt zdobywa drużyna, która trafi piłką w pole przeciwnika,

·        ilość setów jak i punktacja do uzgodnienia.

 

2.   Gra w „rzucankę z wyskoku” przez siatkę na bramki (4 piłki ręczne):

·        uczniowie podzieleni na dwa zespoły

·        pole do gry w piłkę ręczną,

·        grę rozpoczyna 4 uczniów (każdy trzyma piłkę ręczną)z własnej połowy boiska (oddzielonej siatką do siatkówki),

·        piłką rzucamy nad siatką (z miejsca, z wyskoku),

·        przy rzucie nie wolno dotykać siatki (jeżeli któryś z uczniów dotknie siatki,  piłki dla drużyny przeciwnej),

·        punkt zdobywa drużyna której uda się strzelić bramkę,

·        niezależnie ile piłek jednocześnie trafi do bramki, zaliczamy jeden punkt,

·        po zdobyciu punktu, piłki przekazujemy drużynie przeciwnej, która rozpoczyna grę,

·        każdy z drużyny może bronić i atakować,

·        czas gry dowolny.

 

3.   Gra w „balona” (1 piłka do skakania):

·        przepisy gry jak w mini piłkę siatkową,

·        pole serwu można przybliżyć, w zależności od możliwości uczniów.

 

Część końcowa:

„Alfabet” – uczniowie układają litery z własnych ciał.

Podsumowanie zajęć.


 
gry1.jpg
gry2.jpg
gry3.jpg
gry4.jpg
gry5.jpg
gry6.jpg
gry7.jpg
gry8.jpg
gry9.jpg
 
 
OBSZAR NR 2 - Wychowanie fizyczne - alternatywne formy zajęć. 
 

Scenariusz zajęć sportowych z Ultimate Frisbee

 

 

Zadanie główne:  Doskonalenie poznanych elementów z Frisbee w grach uproszczonych.                                      

 

                           

Zadania dodatkowe w zakresie:

-         umiejętności: Uczeń potrafi wykonać chwyty i podania półgórne. 

-         spr. motoryczna:  Uczeń doskonali szybkość, zwinność, orientację przestrzenną.

-         wiadomości: Uczeń zna podstawowe przepisy gry Ultimate Frisbee.                   

-         usamodzielniania ucznia: Uczeń aktywnie współuczestniczy w organizacji lekcji.   

klasa: VI

liczba uczniów:   14 osób

miejsce:   sala gimnastyczna

czas:  45’

przybory i przyrządy:   krążki frisbee, pachołki, materace

 

Części wstępna:

- przygotowanie do wysiłku: zabawa „Murarz”

- ćwiczenia przygotowujące do wysiłku:  podania w parach stojąc naprzeciwko siebie

 

Część główna:

1. Podania rzędów: pierwszy z rzędu podaje na wprost do partnera z rzędu przeciwnego (zmiana miejsc za podaniem).

2. Ustawienie j.w. – podanie po skosie, zmiana miejsc na wprost.

3. Ustawienie j.w. – podanie na wprost po zwodzie pojedynczym na pachołku, zmiana miejsc za podaniem)

4. W biegu, co trzy kroki podania do partnera (bieg wzdłuż boiska).

5. Gry uproszczone:

·        gra do pięciu podań:

-       podział na dwie drużyny,

-       gra odbywa się na całym boisku,

-       drużyna, która wykona 5 podań pomiędzy swoimi zawodnikami zdobywa punkt dla swojej drużyny,

-       po zdobyciu punktu, frisbee przekazywane jest drużynie przeciwnej,

-       rozpoczęcie gry po faulu, bądź stracie punktu z linii bocznej boiska.

·        gra do materacy:

-         podział na dwie drużyny,

-         gra odbywa się na całym boisku,

-         materace ustawione na liniach końcowych boiska,

-         drużyna zdobywa punkt kładąc krążek na materacu drużyny przeciwnej,

-         po zdobyciu punktu, frisbee przekazywane jest drużynie przeciwnej,

-         rozpoczęcie gry po faulu z linii bocznej boiska, a po stracie punktu z linii końcowej.

 

Część końcowa:

Korekcja wad: leżenie tyłem, nogi ugięte, ręce w pozycji skrzydełek. Wdech. Wydech z postawy z jednoczesnym podciągnięciem kolan do klatki piersiowej i uniesieniem

głowy i barków. Wdech wracając do pozycji wyjściowej.

Podsumowanie zajęć.

 
fri1.jpg
fri2.jpg
fri3.jpg
fri4.jpg
fri5.jpg
fri6.jpg
fri7.jpg
fri8.jpg
fri9.jpg
 
 

Scenariusz zajęć z zakresu aktywnej turystyki – gry i zabawy rowerowe

 

Zadanie główne:  Ukazanie uczniom, że rower to coś więcej niż środek transportu.                                      

Zadania dodatkowe w zakresie:                                                         

-         umiejętności:  Uczeń doskonali umiejętność jazdy na rowerze.

-         spr. motoryczna:  Uczeń doskonali orientację przestrzenną oraz równowagę.

-         wiadomości: Uczeń zna podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas jazdy rowerem.                                 

klasa: VI

liczba uczniów:   14 osób

miejsce:   boisko szkolne

czas:  45’

przybory i przyrządy:   rowery, kaski rowerowe, pachołki, poprzeczki,

 

Części wstępna:

- swobodna jazda po boisku szkolnym.

 

Kto dalej dojedzie.
Uczestnicy zabawy ustawieni w szeregu, każdy po lewej stronie roweru. Lewa noga na podłożu, prawa spoczywa na ustawionym w górnym położeniu pedale. Na sygnał prowadzącego wszyscy wykonują jedno silne naciśnięcie stopą na prawy pedał, następnie siadają na rower i jadą na wprost. W czasie jazdy nie wolno im wykonywać żadnych ruchów pedałami. Który z nich pokona największą odległość, zostaje zwycięzcą. W następnym powtórzeniu zabawy pedał jest naciskany lewą stopą.

 

Część główna:  

 

Gry i zabawy rowerowe.

 

Wyścig żółwi
Uczestnicy zabawy ustawiają się na linii startu w odległości 2  m od siebie. Na sygnał wsiadają na rowery i starają się jak najwolniej pokonać dystans dzielący ich od mety, oddalonej o około 15 m. Za każde dotknięcie nogą podłoża, rowerzysta zostaje wyeliminowany z dalszej jazdy, udaje się na linię mety i tam oczekuje końca zabawy. Wygrywa ten, który jako ostatni dojechał do mety.

 

Numer do pachołka
Uczestnicy gry są ustawieni na przeciw siebie w dwóch szeregach odległych o około 20m . Między nimi stoi pachołek. Po odliczeniu, każdy z rowerzystów ma inny numer. Prowadzący daje sygnał do gry wywołując dowolny numer. Oznaczeni nim rowerzyści jadą jak najszybciej w kierunku pachołka i uderzeniem lewej ręki starają się go przewrócić. Ten, któremu uda się wyprzedzić rywala i wykonać zadanie szybciej, zdobywa dla drużyny 1 punkt. Prowadzący wywołuje w dowolnej kolejności następne numery, które ponownie uczestniczą w grze.

 

Rycerski pojedynek
Ćwiczący z obu drużyn stoją na linii startu w dwóch rzędach. Na wprost nich, w odległości około 20 m stoi poprzeczka, a na niej ustawiony jest pachołek. Na sygnał z obu  rzędów na pojedynek wyruszają dwaj pierwsi zawodnicy. Każdy z nich trzymając w dowolnej ręce laskę lekkoatletyczną, podobnie jak rycerską kopią stara się w czasie jazdy trafić w środek pachołka. Któremu z nich to się uda, otrzymuje punkt. W podobny sposób startują następni uczestnicy gry. Wygrywa drużyna, której rowerzyści zdobędą największą liczbę punktów.

 

Kto pierwszy
Ćwiczący są ustawieni w dwóch rzędach na linii startu. Prowadzący stoi na linii mety w oddaleniu 20. Start na rowerach następuje w momencie gdy uniesie ramiona w bok. Ten z rowerzystów, który szybciej dojedzie do prowadzącego i przybije „piątkę”, zdobywa dla swojej drużyny punkt. Przejazd powrotny odbywa się po torze zewnętrznym. W podobny sposób startują kolejne pary. Wygrywa drużyna, której zawodnicy zdobędą więcej punktów.

 

Część końcowa:

 

Minuta
Uczestnicy zabawy dowolnie jeżdżą po boisku. Na sygnał rozpoczynają jazdę na czas bez spoglądania na zegarek. Zadaniem rowerzystów jest jazda przez 1 minutę, zatrzymanie się i przybranie pozycji "baczność". Wygrywa ten z nich, który zadanie wykona najdokładniej.

 

Podsumowanie zajęć.


 
row1.jpg
row2.jpg
row3.jpg
row4.jpg
row5.jpg
row6.jpg
row7.jpg
row8.jpg
row9.jpg
 
 
 
 
OBSZAR NR 4 - Kwalifikacje i doskonalenie nauczycieli.
 
 
certyfikat.jpg
 
 
 
 

 

Opracował i przeprowadził

szkolny koordynator projektu

Sebastian Jędrzejewski

 

Related Articles/Posts

Jesteśmy na Facebooku!

Facebook Image