×

Error

Metakeywords are not configured for this article

Spektakl profilaktyczny pt:"Moda na nieuczenie się"

Spektakl profilaktyczny pt:

„MODA NA NIEUCZENIE SIĘ

W dniu 11 grudnia 2014 roku na zaproszenie Naszą Szkołę odwiedził Teatr Edukacji i Profilaktyki „MASKA” z Krakowa. Celem wizyty była prezentacja spektaklu profilaktycznego pt: „Moda na nieuczenie się”. Uczniowie klas IV-VI z dużym zaciekawieniem obejrzeli przedstawienie o tematyce związanej z nieuczeniem się. Celem wizyty naszych gości było uzmysłowienie dzieciom, że korzystanie z tzw. „gotowców” pociąga za sobą przykre konsekwencję, a także wzbudzanie niechęci do nieuczciwej postawy wobec siebie i innych. Ponadto aktorzy ukazali, jak wielka rolę w kształtowaniu osobowości człowieka odgrywa nauka, a także jak ważna jest motywacja do nauki i inwestowania we własny rozwój.

Serdecznie dziękujemy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaliskach oraz Radzie Rodziców Zespołu Oświatowo- Wychowawczego w Piecach za okazane wsparcie przy organizacji spektaklu.

 

galeria zdjęć

Related Articles/Posts

Jesteśmy na Facebooku!

Facebook Image