×

Error

Metakeywords are not configured for this article

Akcja informacyjna dotycząca szkodliwości azbestu.

Na prośbę Wójta Gminy Kaliska w związku z „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu” dniu 5 grudnia 2014 roku podczas zajęć przyrodniczych uczniowie klas IV-VI uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych, dotyczących szkodliwości azbestu. Na początku prelekcji uczestnicy zapoznali się z gazetką informacyjną, następnie obejrzeli filmy, z których dowiedzieli się co to jest azbest, jakie ma znaczenie oraz jak należy bezpiecznie usuwać wyroby zawierające azbest. Filmy te zostały przygotowane na zlecenie Ministerstwa Gospodarki. Kolejną częścią warsztatów była prezentacja multimedialna ukazująca negatywne skutki występowania i działania azbestu.

 

Na zakończenie pogadanki zaproponowano uczniom udział w konkursie na ulotkę, bądź plakat informacyjny dotyczący szkodliwości azbestu dla zdrowia człowieka oraz środowiska naturalnego, a także konieczności unieszkodliwienia azbestu
do końca 2034 roku. Na zwycięzców konkursu czekają ciekawe nagrody ufundowane przez Urząd Gminy w Kaliskach. Pracę należy składać w terminie do 12 grudnia 2014 roku dp Pani Marty Słomińskiej.

galeria zdjęć

 

Related Articles/Posts

Jesteśmy na Facebooku!

Facebook Image