×

Error

Metakeywords are not configured for this article

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 W SZKOLE FILIALNEJ W PIECACH

 

      Po wakacyjnej przerwie społeczność Szkoły Filialnej w Piecach stanęła u progu nowego roku szkolnego 2021/2022. Uroczystość inauguracyjna powiązana była z przekazaniem do użytku wyremontowanej sali gimnastycznej. W obchodach tego ważnego dla szkoły dnia uczestniczyli: Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach Pani Bogumiła Wałaszewska, Wicedyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach Pani Katarzyna Pettka, nauczyciele, rodzice uczniów klasy pierwszej oraz uczniowie klas pierwszej drugiej i trzeciej. Uroczystość uświetnili zaproszeni goście: Wójt Gminy Kaliska Pan Sławomir Janicki, Przewodniczący Rady Gminy Kaliska Pan Zbigniew Szarafin, Radni Gminy Kaliska - Pan Marek Romanów oraz Pan Jacek Rola, Proboszcz Parafii Piece Ksiądz Bogdan Kozłowski, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Ewa Czeplina

      Uczniowie klasy drugiej ze smutkiem pożegnali wakacje, ale z wielką radością powitali nowy rok szkolny wygłaszając na ten temat krótkie wierszyki.

    Podczas uroczystości oficjalnie powitaliśmy w naszych progach uczniów klasy pierwszej, którzy zostali zaproszeni do wystąpienia na dzisiejszej „estradzie”. Pierwszaki wykazały się wielką odwagą i dzielnie zaprezentowały się przed wszystkimi zebranymi. Za odwagę dzieci otrzymały pierwsze szkolne medale oraz zakładki do książek od nowej wychowawczyni Pani Moniki Jankowskiej. Starsi uczniowie z klasy drugiej powitali młodszych kolegów piosenką „Pierwszaczek”.

   Ostatnim punktem uroczystości było przekazanie do użytku wyremontowanej sali gimnastycznej. W związku z tym faktem oficjalni goście wraz z dyrekcją dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi otwierającej wstęp na salę. Ksiądz Bogdan Kozłowski dokonał poświęcenia wyremontowanego obiektu. Padły pierwsze strzały do bramki, które potwierdziły, że na nowej podłodze będzie się świetnie ćwiczyło i rozgrywało różnego typu pojedynki sportowe.

   Przed nauczycielami, uczniami i rodzicami dziesięć miesięcy ciężkiej pracy. Życzymy wszystkim, aby przebiegała ona w atmosferze wzajemnej i życzliwej współpracy oraz przynosiła oczekiwane efekty.

Ewa Węsierska

 

galeria zdjęć

 

 

 

 

Related Articles/Posts

Jesteśmy na Facebooku!

Facebook Image