×

Error

Metakeywords are not configured for this article

Rekrutacja 2021/2022 - aktualizacja

REKRUTACJA 2021/2022 - WYNIKI

Wyniki postępowania rekrutacyjnego do klasy I

Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaliskach –

- Szkoły Filialnej w Piecach:

(na podstawie art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe w zw. z § 11 b. Rozporządzenia MEN z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)

- lista kandydatów przyjętych z obwodu – TUTAJ

 

 

 

Related Articles/Posts

Jesteśmy na Facebooku!

Facebook Image