×

Error

Metakeywords are not configured for this article

Warsztaty profilaktyczne

Miesiąc maj i czerwiec w naszych szkołach bogaty był w liczne zajęcia z zakresu profilaktyki oraz zajęć profilaktyczno - wychowawczych.

Jako pierwsze odbyły się zajęcia integracyjne po długim okresie nauczania zdalnego. Następnie pedagog i psycholog szkolny w ramach programu „Apteczki Pierwszej Pomocy Emocjonalnej” przeprowadził warsztaty dotyczące m.in. emocji oraz relacji rówieśniczych.

W ramach działań psychologiczno-pedagogicznych została opracowana i przeprowadzona w klasach IV-VIII ankieta, dotycząca pomocy psychologiczno- pedagogicznej po długim okresie nauki zdalnej. Z ramienia Rzecznika Praw Dziecka odbyło się badanie ankietowe w klasach II i klasach VI również dotyczące wsparcia ucznia i jego rodziny po okresie pandemii.

Na zakończenie odbyły się warsztaty dla uczniów klas I-III Szkoły Filialnej w Piecach dotyczące przemocy werbalnej i agresji oraz dla klas VII PSP w Kaliskach dotyczące uzależnień od środków psychoaktywnych Podczas dwugodzinnego spotkania uczniowie w teorii poznali pojęcie uzależnienia, natomiast w drugiej części brali aktywny udział w warsztatach, pracując między innymi w grupach nad danym zagadnieniem. Ponadto pojawiły się w szkole gazetki ścienne związane z tematyką uzależnień miedzy innymi od Internetu czy e-papierosów oraz zostały przeprowadzone zajęcia dla klas młodszych dotyczące emocji, ich wyrażania i rozpoznawania.

Składamy serdeczne podziękowania dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za wsparcie finansowe i pomoc w organizacji warsztatów.

pedagog i psycholog szkolny

 

Related Articles/Posts

Jesteśmy na Facebooku!

Facebook Image