×

Error

Metakeywords are not configured for this article

Rekrutacja 2021/2022 - wyniki

REKRUTACJA 2021/2022

Wyniki postępowania rekrutacyjnego do klasy I

Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaliskach – Szkoły Filialnej w Piecach:

(na podstawie art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe w zw. z § 11 b. Rozporządzenia MEN z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)


- lista kandydatów zakwalifikowanych z obwodu – TUTAJ

Rodzic / prawny opiekun kandydata potwierdza wolę przyjęcia dziecka do klasy I PSP Kaliska – Szkoły Filialnej w Piecach w sposób zdalny poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia na adres e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub przekazując oświadczenie do sekretariatu szkoły do dnia 9 kwietnia br.

Oświadczenie woli - TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

Related Articles/Posts

Jesteśmy na Facebooku!

Facebook Image