×

Error

Metakeywords are not configured for this article

Nauka zdalna od 22 marca do 11 kwietnia

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności na Covid-19 w kraju, uczniowie klas I – III od 22 marca do 11 kwietnia będą realizowali naukę w trybie zdalnym.


p.o. dyr. ZSP Kaliska

Bogumiła Wałaszewska

Related Articles/Posts

Jesteśmy na Facebooku!

Facebook Image