×

Error

Metakeywords are not configured for this article

Umiem pływać - podsumowanie

PROJEKT POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA  ,,UMIEM PŁYWAĆ 2020” ZAKOŃCZONY

      Dnia 3 grudnia 2020 r. zakończyła się realizacja Projektu powszechnej nauki pływania ,,Umiem pływać 2020” dofinansowanego z funduszy Ministerstwa Sportu i Urzędu Gminy Kaliska.

     Celem głównym zajęć było upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci w środowisku wodnym oraz nabywania przez nie podstawowych umiejętności pływania, a także uświadomienie uczniom i rodzicom korzyści zdrowotnych jakie pociąga za sobą nauka tej ważnej umiejętności.

        W projekcie uczestniczyło 69  uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaliskach.  Uczniowie klas II zostali podzieleni na 5 grup , które początkowo odbywały swoje zajęcia zgodnie z założonym programem i harmonogramem. Pierwsze wyjazdy miały miejsce w marcu 2020r.  Odbyły się wtedy 2 wyjazdy na basen do Kościerzyny. Narodowy 'lockdown' przerwał realizację projektu. Został on wznowiony we wrześniu 2020 roku. Teraz uczestnikami byli uczniowie aktualnych klas III.  Zajęcia  na basenie odbywały się raz w tygodniu po dwie godziny dla każdej grupy.

Ze względu na pandemię na przełomie października i listopada  większość dzieci z klas III przebywała na kwarantannie. Od 5 listopada 2020r. ze względu na zmniejszoną ilość dzieci z powodu wzrostu zachorowań na covid -19 wyjazdy odbywały się 1 raz w tygodniu dla  chętnych ze wszystkich grup.

     Dzieci podczas nauki pływania rozwijały swoje umiejętności i wiedzę. Realizacja zajęć podzielona była na 4 etapy:

- etap 1 obejmował opanowanie takich czynności jak zanurzanie głowy do wody, otwieranie oczu pod wodą, naukę wydechu do wody i ćwiczenia wypornościowe.

- etap 2 obejmował naukę leżenia na piersiach i grzbiecie, proste skoki do wody oraz opanowanie poślizgów na piersiach.

- etap 3 obejmował opanowanie ruchów napędowych kończyn dolnych do kraula na grzbiecie i do kraula na piersiach z wydechem oraz elementy nurkowania w głąb.

- etap 4 -obejmował opanowanie pracy kończyn górnych do kraula na grzbiecie, elementy nurkowania w dal i w głąb oraz wykonywanie skoków do wody głębokiej.

   Mimo trudności spowodowanych przez pandemię 8 uczniów opanowało w sposób bardzo dobry umiejętności pływackie i  na ostatnich zajęciach zdały trudny egzamin na kartę pływacką. Są to uczniowie: Anna Świeczkowska, Lena Szmaglińska, Nikola Schmidt, Piotr Domagalski, Klaudia Gliniecka, Lena Kamińska, Aleksander Jasnoch, Jagoda Durawa.

    Opiekę nad dziećmi w czasie wyjazdów pełnili nauczyciele ZSP w Kaliskach: Monika Neubauer, Monika Jankowska, Ewelina Smuczynska, Natalia Osnowska, Elżbieta Koprowska, Joanna Linda.

      Dzięki uczestnictwu w projekcie dzieci zwiększyły swoją wiedzę na temat pływania, usprawniły swoje ciało, a także zwiększyły pewność siebie i poprawiły samoocenę. Udział w zajęciach umożliwił naszym dzieciom jeszcze lepszą integrację i zapewnił wiele wspaniałych wspomnień.

 Galeria zdjęć

Joanna Linda

Related Articles/Posts

Jesteśmy na Facebooku!

Facebook Image