×

Error

Metakeywords are not configured for this article

Zmiana opłaty za obiady

Szanowni Rodzice

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole, informujemy, że dokonane w miesiącu marcu 2020 opłaty za obiady w przypadku uczniów kl. VIII zostaną zwrócone. Niewykorzystane środki za obiady w odniesieniu do uczniów kl. 0 – VII zostaną przesunięte, do wykorzystania we wrześniu przyszłego roku szkolnego. Zwrot środków dla uczniów kl. 0 – VII jest także możliwy na życzenie rodzica/prawnego opiekuna.

Aby otrzymać zwrot (dotyczy wszystkich uczniów tj. od gr. 0 do kl. VIII) należy wypełnić oraz dostarczyć do sekretariatu Wniosek o zwrot nadpłaty za obiady – kliknij TUTAJ; gotowe druki dostępne są również w placówce. W przypadku braku możliwości zwrotu środków na konto, będzie możliwość odbioru należności w formie gotówki – informacja w sekretariacie szkoły.

Termin zgłaszania wniosków o zwrot należności upływa 15 czerwca 2020 r. Brak wniosku lub informacji w sekretariacie szkoły będzie skutkował automatycznym przesunięciem środków jako opłaty za obiady w miesiącu wrześniu 2020.

Related Articles/Posts

Jesteśmy na Facebooku!

Facebook Image