Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pana Krzysztofa Niewiadomskiego.

Wieloletni pracownik Szkoły w Piecach

zmarł we wtorek 12 marca 2019.

Rodzinie i Bliskim Zmarłego

składamy wyrazy współczucia.

Koleżanki i koledzy ZSP Kaliska