Wywiadówki śródroczne

 

        30 stycznia 2020 (czwartek) odbędą się 

        spotkania rodziców z wychowawcami klas

 

kl. I - III SP              16:30