Qiuz o Polsce rozstrzygnięty.

QIUZ O POLSCErozstrzygnięty.

W dniu 20 listopada 2014 roku podczas apelu szkolnego przedstawiono wyniki konkursu przyrodniczego „QIUZ O POLSCE” w którym wzięli udział uczniowie klasy IV-VI. Celem konkursu było poznanie informacji na temat Naszego Ojczystego Kraju. Widza jaką uczniowie zaprezentowali podczas testu nie tylko dotyczyła zagadnień typowo przyrodniczych, ale również opierała się o tematy z języka polskiego czy historii. Uczestnicy konkursu wykazali się dużą wiedzą uzyskując wysoką punktację. Spośród wszystkich prac wybrano trzy, które uzyskały najwyższą liczbę punktów:

Miejsce IPiotr Kaczorowski klasa IV

Miejsce II Julia Połom klasa V

Miejsce IIMateusz Pielecki klasa VI

 

                                         Serdecznie gratulujemy

 


galeria zdjęć