Przedłużenie okresu nauczania na odległość

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty przedłużona została do 24 maja br.

Egzamin ósmoklasisty został wstępnie zaplanowany w okresie od 16 do 18 czerwca 2020.