W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty przedłużona została do 26 kwietnia br.

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.