Informujemy, że termin 09 - 14 IV 2020 r.

jest okresem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość.

Nie będą odbywały się również zajęcia opiekuńcze (świetlicowe).