Ważne informacje dot. koronawirusa

 
 
Szanowni Rodzice!
Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego 
i Ministerstwa Zdrowia prosimy
nie przysyłać dzieci chorych i przeziębionych do szkoły. 
  
Jak uchronić się przed koronawirusem:

 

1. Często myj ręce - INSTRUKCJA.
2. Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania.
- Zachowaj bezpieczną odległość.
- Unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
3. Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności  w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej.